Прашалник за старт-апи и постоечки претпријатија во Општина Аеродром

Прашалникот можете да го пополните преку следниот линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7PkdXM23L2M3cHB4wHSIlZZXekUODILfvi-BbBdPXMi8JjQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0