Локален економски развој и тековни проекти

 

Извештај за работењето на Јавното претпријатие  за комунални дејности на Општина Аеродром за јануари – март 2024 година

 

Годишен извештај за работењето на Јавното претпријатие  за комунални дејности на Општина Аеродром 2023 година

 

Регистар на ризици на Општина Аеродром 2024

 

Годишен план за спречување на корупцијата за 2024

 

Ревизорски извештај за 2023

 

Тримесечен финансиски извештај за работењето на Јавното претпријатие  за комунални дејности на Општина Аеродром за октомври, ноември и декември 2023 година

Извештај за работењето на Јавното претпријатие  за стопанисување со јавното осветлување на Општина Аеродром за јануари – март 2023 година

 

 

 

Извештај за работењето на Јавното претпријатие  за стопанисување со јавното осветлување на Општина Аеродром за 2022 година

 

 

 

 

 

 

ФОРУМИ НА ЗАЕДНИЦАТА

 

Покана за прва форумска сесија

Дневен ред за прва форумска сесија

 

 

Годишен извештај на информации од јавен карактер за 2022 година 

Информации од јавен карактер и извештај за 2022 година

 

Тримесечен финансиски извештај на Јавното претпријатие за јавно осветлување на Општина Аеродром (септември - ноември 2022)   

 

Стратегија за локален економски развој

 

СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ 2022

Одлука за спонзорство на Кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје Аеродром 2023

Одлука за спонзорство на РК Вардар за 2022

Одлука за спонзорство на Меѓународниот летен фестивал на комедијата „Гола месечина“

Одлука за спонзорство на Кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје Аеродром

 

Програма култура 2022

Програма образование 2022

 
 

Клучни проекти од платформата „Аеродром – прва општина со европско знаменце“

ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 2017/2019 ГОДИНА

ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 2013/2017 ГОДИНА 

ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 2011/2012 ГОДИНА  

ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 2009/2010 ГОДИНА

 

СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

 

Правилник за лобирање

Актуелно

img
img img

Видео