Тимчо Муцунски, градоначалник на Општина Аеродром

 

 

 

Доц. д-р Тимчо Муцунски, роден на 29 јули 1989 година во Берово, како кандидат на коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ „Обнова на Македонија“, победи во првиот круг на локалните избори на 17.10.2021 година за градоначалник на Општина Аеродром, со што обезбеди четиригодишен мандат на оваа функција.

Негова заложба е Аеродром да стане многу почиста, современо организирана и модерна урбана општина, но и хумана животна средина, во која е возможно сите жители врз целосно рамноправна основа да ги остварат своите права и да обезбедат за себе и за своите семејства достоинствен, пристоен и просперитетен живот.

На градоначалничкото место доаѓа како доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје по предметите Римско право, Реторика и Аргументациски модели и како пратеник во Собранието на Република Северна Македонија (избран во 2020 година) и актуелен меѓународен секретар на ВМРО-ДПМНЕ (избран во 2018 година).

Своето основно образование го почнува во Њујорк, САД, а го завршува во основното училиште „Љубен Лапе“. Средно образование има завршено во Отава, Канада. Завршил прв циклус на правни студии и дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во јуни 2009 година. По дипломирањето, се запишал на постдипломски студии (правни студии од втор циклус). Во 2019 година ги завршува докторските студии (трет циклус студии по правни науки) на Правниот факултет „Јустинијан Први“.

Во 2009 година го почнува својот работен ангажман на Правниот факултет „Јустинијан Први“ кога за првпат е избран за демонстратор. Во 2015 следува избор во звањето асистент-докторант, а во 2019 година е избран во наставно-научното звање доцент на научната област Римско право.

 

Во периодот од ноември 2015 до јули 2017 година Муцунски ја извршуваше функцијата заменик-министер за информатичко општество.

Тој е коавтор на два основни универзитетски учебника, во издание на Правниот факултет „Јустинијан Први“, автор на повеќе од 20 научни трудови објавени во реномирани научни списанија, а има учествувано како панелист на меѓународни семинари на најпрестижните светски универзитети. Муцунски бил експерт на повеќе проекти организирани од Европската Унија.

Слободното време го поминува со своето семејство. Татко е на тригодишниот Иан и сопруг на Симона.

 

Анкетен лист