Политика за квалитет

      Општина Аеродром во целост ја спроведува Политиката за квалитет, која е заснована на систем ориентиран кон принципите за унапредување на Општината преку задоволување на барањата на стандардот ИСО 9001:2015, очекувањата на граѓаните во ефективно и ефикасно решавање на нивните потреби и проблеми, а кои се во надлежност на локалната самоуправа.

 

Актуелно

img
img img

Видео