Основни училишта

Димитар Македонски

 

ООУ „Димитар Македонски“ се наоѓа во населбата Лисиче, општина Аеродром - Скопје. Основано е во 1964 година како донација од Република Франција, по катастрофалниот земјотрес во Скопје 1963 година. Во 2022 година училиштето функционира во нов објект, опремен со наставни средства што овозможуваат реализација на наставата на иновативен и современ начин.

Патронот Димитар Македонски (1847-1898) е просветител, учебникар, публицист, борец за национални и црковни права на македонскиот народ во 19 век. Роден е во Егејска Македонија, образованието го завршил во Белград, а во Цариград совладал повеќе странски јазици со што станал полиглот, нешто што било вистинска реткост, но и богатство за македонскиот народ во тоа време. Трагично загинал во 1898 година во Цариград.

 

 

Површина на дворот: 8.471

Површина на објектот: 3.296 m² 

Тип образовна институција

Основно училиште

Населба

Лисиче

Адреса

Ул.„Ѓуро Малешевац“ бр.2,Аеродром- Скопје, Лисиче

Е-маил

 

Веб-страница

 

http://www.oudimitarmakedonski.edu.mk/

 

Телефон

2440-011

   

ВД Директор

Марина Спасовска      

Број на наставници

48

Број на ученици

544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај за самоевалуација на ООУ Димитар Македонски 2019 - 2021

  

Извештај за самоевалуација на ООУ Димитар Македонски 2022 - 2023