Основни училишта

Гоце Делчев

Училиштето е основано во 1945 годинa и во својот состав има два објекта - централно основно училиште „Гоце Делчев", што се наоѓа во населбата Горно Лисиче и подрачно основно училиште „Гоце Делчев", што се наоѓа во селото Долно Лисиче. Во училиштето има вкупно 34 паралелки и вкупно 20 училници. Во текот на 2012 година се изврши реконструкција на покривот, на санитарните јазли и се заменија подовите. 

 

Централното основно училиште „Гоце Делчев" во населбата Горно Лисиче 

Површина на дворот: 9.644 m²

Површина на објектот: 2.609 m²

ул. „Горно Лисиче“ бр. 23

 

           

Подрачно основно училиште „Гоце Делчев" во селото Долно Лисиче

Површина на дворот: 11.504 m²

Површина на објектот: 576 m²

ул. бр.2 – Долно Лисиче 

 

Тип на образовна институција

Основно училиште

Населба

Горно Лисиче

Адреса

ул. „Горно Лисиче“ бр. 23

Е-маил

 

Веб-страница

 

http://www.ougocedelcevgl-com.webnode.com

 

Телефон

2438-288

   

Директор

Даница Соколова

Број на наставници

58

Број на ученици

687

 

 

Актуелно

img
img img

Видео