ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 4 И 5 ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Александра Пецакова

Ивана Пецакова

 

сабота

09:00 - 10:00

Миа Љушевска

Оливер Љушевски

  Емилијан Новески

Влатко Начевски

сабота

12:00 - 13:00

Томисллав Бошковски

Милан Темов

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов 

сабота

13:00 - 14:00

Илија Еленов

Мирослав Илиевски

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

Ева Созовска

Благица Созовска

сабота

16:00 - 17:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Дарко Лазов

Игор Баталковски

недела

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов 

 

недела

09:00 - 10:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

Александра Пецакова

Ивана Пецакова

недела

12:00 - 13:00

   Томисллав Бошковски

Милан Темов

Дарко Лазов

Игор Баталковски

недела

13:00 - 14:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

   Дејан Трајков

Никола Атанасовски

недела

14:00 - 15:00

Емилијан Новески

Влатко Начевски

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

недела

16:00 - 17:00

  Ева Созовска

Благица Созовска

Дарко Димитровски

Златко Стојанов