ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 28 И 29 ЈАНУАРИ, 2023 ГОДИНА

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

 

 

 

сабота

12:00 - 13:00

Ивица Игњатов

Нада Игњатова

 Дарко Лазов

Игор Баталковски

сабота

13:00 - 14:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

 

 

недела

12:00 - 13:00

 Дарко Лазов

Игор Баталковски

Емилијан Новески

Влатко Начевски

недела

13:00 - 14:00

Александра Мирческа

Олег Мирчески

Дејан Трајков

Никола Атанасовски 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Златко Стојанов

Ивица Игњатов

Нада Игњатова 

недела

16:00 - 17:00