ВО ВТОРНИК 22. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

 

На 10.1.2023 година (вторник) со почеток во 16:30 часот во просториите на Општина Аеродром ќе се одржи дваесет и втората седница на Советот на Општината. На дневен ред на седницата се следниве точки:

1.    Предлог-одлука за утврдување девизен благајнички максимум за 2023 година

2.    Предлог-одлука за утврдување денарски благајнички максимум за 2023 година

3.    Предлог-одлука за задолжување на Општина Аеродром преку издавање обврзници

4.    Предлог-програма за работа на Советот за период јануари-декември 2023 година.

 

 

4.1.2023

Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео