ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 24 И 25 ДЕКЕМВРИ, 2022

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

 

сабота

12:00 - 13:00

Илија Еленов

Мирослав Илиевски  

  Методија Митревски

Калин Митевски

сабота

13:00 - 14:00

  Ивана Пецакова

Александра Пецаков  

Дарко Димитровски

Александар Ицковски   

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски   

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

 

недела

12:00 - 13:00

Христијан Димитровски

Игор Соколовски

Ивана Пецакова

Александра Пецаков

недела

13:00 - 14:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски 

 

недела

16:00 - 17:00