ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 3 И 4 ДЕКЕМВРИ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Дарко Лазов

Јован Траков

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов

сабота

09:00 - 10:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

Илија Еленов

Мирослав Илиевски

сабота

12:00 - 13:00

Миа Љушева

Андреј Саздовски

Александра Пецакова

Ивана Пецакова

сабота

13:00 - 14:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски 

Дејан Трајков

Никола Атанасовски 

сабота

14:00 - 15:00

Ева Созовска

Благица Созовска

  Дарко Димитровски

Александар Ицковски 

сабота

16:00 - 17:00

  Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

недела

08:00 - 09:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Ева Созовска

Благица Созовска

недела

09:00 - 10:00

Дарко Лазов

Јован Траков

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

недела

12:00 - 13:00

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

Горан Наумовски

Игор Стојановски

недела

13:00 - 14:00

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов  

Бисера Срцева

Драган Јованов

недела

14:00 - 15:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

 Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

недела

16:00 - 17:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски 

Ивана Пецакова

Александра Пецакова