ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 26 И 27 НОЕМВРИ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

Илија Еленов

Мирослав Илиевски

сабота

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Александра Пецакова

            Ивана Пецакова 

сабота

13:00 - 14:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски 

Методија Митревски

Калин Митевски

сабота

14:00 - 15:00

Ева Созовска

Благица Созовска

  Дарко Димитровски

Александар Ицковски 

сабота

16:00 - 17:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски 

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов  

недела

08:00 - 09:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски 

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

09:00 - 10:00

Методија Митревски

Калин Митевски

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

недела

12:00 - 13:00

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

Горан Наумовски

Игор Стојановски

недела

13:00 - 14:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски 

Миа Кировска

Бојан Кировски    

недела

14:00 - 15:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов  

недела

16:00 - 17:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски 

Ева Созовска

Благица Созовска