ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 19 И 20 НОЕМВРИ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Бисера Срцева

Драган Јованов

  Дарко Димитровски

Александар Ицковски 

сабота

09:00 - 10:00

Александар Спироски

Орце Наумовски

Илија Еленов

Мирослав Илиевски

сабота

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Миа Кировска

Бојан Кировски 

сабота

13:00 - 14:00

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов

Димче Белчовски

Даријан Белчовски 

сабота

14:00 - 15:00

Ева Созовска

Благица Созовска

Давид Заев

Јакоб Заев

сабота

16:00 - 17:00

Дејан Трајков

Никола Атанасовски 

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

недела

08:00 - 09:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов

недела

09:00 - 10:00

Зоран Гавровски

Теона Гавровска

Тања Ѓорѓиевска

Сашо Ѓорѓиевски

недела

12:00 - 13:00

Слободанка Димова

Јаков Андреевски

Александра Симев

Вангел Симев

недела

13:00 - 14:00

Каролина Јакимовска

Томи Јакимовски

Горан Наумовски

Игор Стојановски

недела

14:00 - 15:00

Александра Мирческа

Олег Мирчески  

Дарко Димитровски

Александар Ицковски 

недела

16:00 - 17:00

  Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски  

  Димче Белчовски

Даријан Белчовски