КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕШЕНИЕ ЗА ИДЕЈНИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗВЕДБА НА ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

 

Конкурсот што неодамна го објави Општина Аеродром за изработка на решение за идејни проекти за изведба на две градинки, е надополнет во делот на конкурсната задача и дополнетата конкурсна документација ја објавуваме во прилог подолу.

Станува збор за идејни проекти за двa модерни и современи објекти за згрижување на децата, од кои првиот ќе се наоѓа во Населба Лисиче, а вториот во непосредна близина на кулите Џевахир, со што се реализираат ветувањата на градоначалникот Тимчо Муцунски за решавање на најголемиот проблем со кој се соочуваат граѓаните, а тоа е недостатокот на места за згрижување на дечињата. 

Водејќи сметка за квалитетот на градбата, посебен акцент при изборот на идејно решение, како и самата изградба на градинките, се става на користењето на најсовремени и квалитетни материјали, енергетска ефикасност на објектот и обезбедување највисоки стандарди за згрижување и реализирање на квалитетен воспитно-образовен процес.

Конкурсот е отворен за аплицирање од страна на физички и правни лица. Апликациите ќе бидат разгледани и оценети од стручна комисија составена од универзитетски професори од факултетот за архитектура, експерти и стручни лица во областа. Краен рок за достава на конкурсните трудови е 12.12.2022 година (понеделник).

 

Конкурсната документација е во прилог, а самиот Конкурс е достапен на Елекртонскиот систем за јавни набавки, односно на линкот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices.

Повеќе детали за конкурсот може да се добијат на телефоните:

076/453-346 (ivan.kokalanovski@aerodrom.gov.mk) и

076/453-347 (strasko.hadzikocev@aerodrom.gov.mk)

1

Конкурс за избор на идејно решение за изградба на нова детска градинка во Општина Аеродром на локалитет „Бисер АРМ“

ДУП „Бисер АРМ“ - инфраструктурен план

ДУП „Бисер АРМ“ - синтезен план

ДУП „Бисер АРМ“ - сообраќаен план

Извод од ДУП „Бисер АРМ“

Општи услови

Посебни услови

 

2

Конкурс за избор на идејно решение за изградба на детска градинка “Пчелка 1” на ЈУДГ “Буба Мара” во Општина Аеродром за изработка на Идеен архитектонски проект за матичен објект за детска градинка и јасли во населба Лисиче, во опфатот на Измена и дополнување на Детален урбанистички план за населба Лисиче - бараки Урбан блок 2

ДУП „Лисиче бараки“ - инфраструктурен план

ДУП „Лисиче бараки“ - синтезен план

ДУП „Лисиче бараки“ - сообраќаен план

Извод од ДУП „Лисиче бараки“

Општи услови

Посебни услови