ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР за набавка на 10 000 (десет илјади) сетови на торби за примарна селекција на цврст отпад (пластика, лименки и хартија) во домашни услови

 

 

Покана за тендер

Формулар за тендер 

За повеќе информации обратете се на телефоните 075/572 830 и 070/832 695