ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР за набавка на единаесет (11) кеш – бек (cash back) машини за одлагање на цврст отпад (пластика и лименки) со вградено ИКТ софтверско решение

Покана за тендер

Формулар за тендер

За повеќе информации обратете се на телефоните 075/572 830 и 070/832 695

Актуелно

img
img img

Видео