ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 10 И 11СЕПТЕМВРИ, 2022

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

сабота

09:00 - 10:00

Марко Наумовски

Александар Павловски

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

сабота

12:00 - 13:00

Методија Митревски

Калин Митевски

Маја Винокиќ

Тома Винокиќ

сабота

13:00 - 14:00

 Ева Созовска

Благица Созовска

Борис Димковски

Ненад Милошевиќ

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

Дарко Лазов

Јован Трајков

сабота

16:00 - 17:00

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов

Калин Митевски

Дарјан Белчовски

недела

08:00 - 09:00

Илија Еленов

Мирослав Илиевски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

09:00 - 10:00

Дејан Николовски

Орце Еленов

Горан Наумовски

Игор Стојановски 

недела

12:00 - 13:00

Александра Мирческа

Олег Мирчески

Берислав Вујашин

Антонио Вујашин

недела

13:00 - 14:00

  Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Леон Келемен

Тихомир Келемен

недела

14:00 - 15:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

недела

16:00 - 17:00

 Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Ристе Стафанов

Дамјан Стефанов

 

Актуелно

img
img img

Видео