ЛИСТА ЗА БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА ТЕНИСКИТЕ ТЕРЕНИ ЗА 23 И 24 ЈУЛИ, 2022

 

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Александра Мирческа

Олег Мирчески

Панде Темелковски

Јасмина Темелковска

сабота

09:00 - 10:00

Тихомир Давчев

Марија Давчева

 Томислав Кузмановски

Андријана Кузмановска

сабота

12:00 - 13:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стафанов

Виктор Јованоски

Мартин Антовски

сабота

13:00 - 14:00

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

Владимир Дојчин

Ристо Дојчинов

сабота

14:00 - 15:00

  Дарко Лазов

Игор Баталковски

 

 

сабота

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски   

 

недела

08:00 - 09:00

Александра Мирческа

Олег Мирчески

Горан Ристевски

Годана Ристевска

недела

09:00 - 10:00

Виктор Јованоски

Мартин Антовски

Ристо Еленов

Ацо Тасевски

недела

12:00 - 13:00

Тихомир Давчев

Марија Давчева

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

недела

13:00 - 14:00

Дарко Лазов

Игор Баталковски

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

недела

14:00 - 15:00

Александра Симева

Вангел Симев

Александра Симева

Вангел Симев

недела

16:00 - 17:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стафанов

 

 

Актуелно

img
img img

Видео