Одлука за запирање на постапка за унапредување на административен службеник по објавен интерен оглас 01/2022 за работно место бр. 3 - Советник - комунален инспектор

Одлука за запирање на постапка за унапредување на административен службеник по објавен интерен оглас 01/2022 за работно место бр. 3 - Советник - комунален инспектор

Актуелно

img
img img

Видео