ЗАПОЧНУВА ДОГРАДБАТА НА ОУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВО АЕРОДРОМ, ПРЕДВИДЕНИ ДЕСЕТИЦИ НОВИ УЧИЛНИЦИ И СОВРЕМЕН ИЗГЛЕД

 

По успешната имплементација на енергетско-ефикасната фасада, ОУ „Блаже Конески“ во населбата Мичурин наскоро ќе добие современа доградба и проширување на капацитетите, при што ќе се одезбедат десетици нови училници, мала спортска сала и ред други содржини наменети за осовременување на образовниот процес.

 

Ова денеска го најави градоначалникот на Општина Аеродром, Тимчо Муцунски кој заедно со директорот на ТИТАН Цементарница „Усје“, Борис Хрисафов извршија увид во комплетно завршената фасада на училишната зграда, која беше реконструирана со средства донирани од оваа општествено-одговорна компанија.

 

Станува збор за едно од најстарите основни училишта во Аеродром, кое по неколку децении ќе добие целосно нов лик. Покрај обновената фасада на училишната зграда, стариот дел од ова основно училиште, каде што условите се супстандардни, ќе биде целосно срушен и на негово место ќе се изгради комплетно нов и модерен објект.

 

Во првата фаза од проектот е планирано да се срушат централниот и источниот блок со вкупно 6 училници и топлата врска со салата и на нивно место да се изградат 12 училниици, мала спортска сала, како и топли врски за големата и малата спортска сала. Во втората фаза ќе се урне северниот блок со вкупно 4 училници и на нивно место според планираното решение ќе се добијат 14 училници.

 

Дополнителни содржини што се предвидени со проектот се:

 

Наставнички кабинети – 13 дупли кабинети за 2 наставника и 3 кабинети за 1 наставник; нова библиотека; кујна со трпезарија за 60 деца; мултинаменска просторија со бина; лифт; два тоалета за лица со посебни потреби и посебни санитарии за ученици и персонал; неколку хигиеничарски остави; повеќе административни канцеларии; како и 3 училници за дневен престој.

 

Станува збор за уште еден капитален проект на Општината, со кој ова училиште ќе добие сосема нов и современ функционален објект. Општината останува фокусирана на инвестирање во најмладите и создавање најсовремени услови за нивни правилен раст, развој и квалитетно образование во здрави и соодветни услови.

 

 

22.06.2022

Општина Аеродром