Листа за бесплатно користење на тениските терени за 20 и 21 ноември, 2021

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Дарко Лазов

Звонко Димовски

Миа Љушевска

 

сабота

09:00 - 10:00

Емилијан Новевски  

Владимир Начевски

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

сабота

12:00 - 13:00

Павел Владевски

Дамјан Владевски

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

сабота

13:00 - 14:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Дејан Трајков

Никола Атанасовски   

сабота

14:00 - 15:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски  

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

сабота

16:00 - 17:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Дејан Трајков

Никола Атанасовски     

недела

08:00 - 09:00

  Емилијан Новевски 

Владимир Начевски

Александра Мирческа

Олег Мирчески

недела

09:00 - 10:00

Горан Станковски

Деспина Станковски

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

недела

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Игор Баталковски

Методија Митревски

Калин Митевски

недела

13:00 - 14:00

Илина Тодорова

Дамјан Грамбозов

Ивана Божиновска

Беба Трошановска

недела

14:00 - 15:00

  Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Драган Стојчевски

Далибор Крсмановиќ

недела

16:00 - 17:00

   Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Давид Заев

Јакоб Заев

Актуелно

img
img img

Видео