Листа за бесплатно користење на тениските терени за 13 и 14 ноември, 2021

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Дарко Лазов

Горан Станковски  

сабота

09:00 - 10:00

 Ана Тодоровиќ

Добривоје Тодоровиќ

Драгана Георгиевска

 

сабота

12:00 - 13:00

Павел Владевски

Драган Стојчевски

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

сабота

13:00 - 14:00

Методија Митревски

Калин Митевски

Давид Заев

Јакоб Заев

сабота

14:00 - 15:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски  

Мартин Сопронов

Донче Бошковски

сабота

16:00 - 17:00

Мери Цакиќ

Драган Кавраков

Дејан Трајков

Никола Атанасовски    

недела

08:00 - 09:00

  Димче Белчовски

Даријан Белчовски    

Кристина Костовска

Теа Костовска

недела

09:00 - 10:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Методија Митревски

Калин Митевски

недела

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Горан Станковски

Горан Наумовски

Игор Стојановски

недела

13:00 - 14:00

Беба Трошановска

Ивана Божиновска

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

недела

14:00 - 15:00

 Александра Мирческа

Олег Мирчески

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

недела

16:00 - 17:00

  Дејан Трајков

Никола Атанасовски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Актуелно

img
img img

Видео