ОГЛАС за издавање под закуп на фискултурни сали и друг административно деловен простор во ООУ „Aлександар Македонски“ бр. 03-285/1

 ОГЛАС

за издавање под закуп на фискултурни сали

и друг административно

деловен простор во ООУ „Aлександар Македонски бр. 03-285/1

 Upload/Editor_Upload/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81

_%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%98%D0%BD%D0%B0%20%D0%

B8%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%

D1%80_%202021%20%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%

A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%20%D0%9

C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%20-%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%88%D0%95.doc

Актуелно

img
img img

Видео