Листа за бесплатно користење на тениските терени за 5 и 6 јуни, 2021

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

сабота

09:00 - 10:00

Емилијан Новевски

Владимир Начевски

Ана Петровска

Сара Синадиновска

сабота

12:00 - 13:00

Димче Белчовски

Даријан Белчовски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов  

сабота

13:00 - 14:00

Татјана Муцунска

Звонко Муцунски

Стефан Ристиќ

Зоран Ристиќ

сабота

14:00 - 15:00

Александра Мирческа

Јане Мирчески

Дарко Димитровски

Александар Ицковски  

сабота

16:00 - 17:00

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

Илина Тодоровска

Дамјан Грамбозов

недела

08:00 - 09:00

Вангел Симев

Александра Симева

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски  

недела

09:00 - 10:00

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

Зоран Дончев

Миа Дончева

недела

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Дејан Матиќ

Сташа Петровиќ

Јана Муличкоска

недела

13:00 - 14:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов 

Дејан Трајков

Никола Атанасовски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

Илина Тодоровска

Дамјан Грамбозов

недела

16:00 - 17:00

Татјана Муцунска

Звонко Муцунски

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

Актуелно

img
img img

Видео