Листа за бесплатно користење на тениските терени за 13 и 14 февруари, 2021

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

  

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Илина Тодоровска

Дамјан Грамбозов

 

сабота

12:00 - 13:00

Љупчо Зафировски

Бранислав Ников

Дарко Лазов

Мане Пиперевски

сабота

13:00 - 14:00

Дејан Трајков

Баже Змијаров

Драгана Петровиќ

Тина Петровиќ

сабота

14:00 - 15:00

Ристо Дојчинов

Владимир Дојчинов

Дарко Димитровски

Александар Ицковски 

сабота

16:00 - 17:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

 

Илина Тодоровска

Дамјан Грамбозов

недела

12:00 - 13:00

Ристо Дојчинов

Владимир Дојчинов

Дарко Лазов

Мане Пиперевски

недела

13:00 - 14:00

Ристо Дојчинов

Владимир Дојчинов

Дејан Трајков

Баже Змијаров   

недела

14:00 - 15:00

Емилијан Новев

Владимир Натчев

Дарко Димитровски

Александар Ицковски  

недела

16:00 - 17:00

  

 

 

Актуелно

img
img img

Видео