Во буџетот за 2021 - повеќе пари за екологијата

Советот на Општина Аеродром на последната 48. седница го изгласа буџетот за 2021 година со развојна компонента.

Градоначалникот Златко Марин во образложението на новиот буџет посочи дека Општина Аеродром во 2021 година ќе се фокусира на заштита на животната средина, подобрување на условите во образованието, спортот, грижата за младите и за ранливите категории и други зацртани проекти во интерес на граѓаните.

Една од главните ставки предвидени во буџетот за наредната година е заштита на животната средина и повеќе мерки за намалување на аерозагадувањето, за што се обезбедени дополнителни средства за заштита на животната средина. Притоа, ќе се продолжи и со доделување субвенции за велосипеди, како и со обнова на блоковското зеленило. Исто така, во програмата за паркови и зеленило се предвидени средства за изградба на нови паркови и зелени површини, и тоа по еден покрај улицата „Васко Карангелески“ и во индустриската зона во близина на Џевахир и три во Стар Аеродром, како и за садење нови 5 000 високостеблести дрвја, а ќе се проектира и новиот парк кај ФФМ.

Што се однесува до проектите за подобрување на образованието, во буџетот за наредната година се предвидени средства за изградба на нова детска градинка, за парична помош за надомест на патни трошоци на учениците со посебни образовни потреби, еднократна парична помош за секое прваче и за најдобар ученик на генерација од секое основно училиште во Општина Аеродром, за субвенционирање на трошоците за топол оброк на учениците во основните училишта, како и за набавка на смарт-табли и друга современа ИКТ-опрема за сите училишта. Во 2021 година ќе се реконструираат и изградат нови детски и спортски игралишта, ќе се подготват проекти за поставување лифтови за ученици со посебни потреби во училиштата „Александар Македонски“ и „Гоце Делчев“, а ќе се постават вакви лифтови во „Љубен Лапе“ и „Лазо Ангеловски“, ќе се догради објектот на ООУ „Лазо Ангеловски“, каде што ќе се опреми и сензорна соба. Во населбата Стар Аеродром ќе се изгради ново спортско игралиште, додека на спортските игралишта ќе се постават нови подлоги. Сите основни училишта и детски градинки ќе се постават фотоволтаици, што ќе придонесе за огромна заштеда на електрична енергија.

Во делот на инфраструктурата во буџетот за 2021 година се испланирани средства за изградба на улици, меѓу кои пристапните улици 6 и 7 заедно со атмосферска канализација во населбата Мичурин, за обележување на сообраќајната сигнализација во целата општина, како и за проектирање на општинска зграда. Ќе се реконструира и паркиралиштето и скверот зад ТЦ „Бисер“ и Капитол мол.

Инаку, Општина Аеродром со цел да овозможи поголема вклученост на граѓаните и граѓанскиот сектор во креирањето на буџетот за 2021 година, претходно објави анкетен прашалник, на кој граѓаните можеа да ги дадат своите мислења, предлози и идеи од јавен интерес и од различни сфери во надлежност на локалната самоуправа. Дадените одговори на граѓаните беа разгледани и анализирани од соодветните служби во Општината, според кои се креираше буџетот за 2021 година.

30.12.2020

Општина Аеродром

 

 

Актуелно

img
img img

Видео