Листа за бесплатно користење на тениските терени за 26 и 27 декември, 2020

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Илина Тодоровска

Дамјан Грамбозов

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

сабота

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Дејан Матиќ    

Ристо Дојчинов

Владимир Дојчинов

сабота

13:00 - 14:00

Дејан Трајков

Баже Змијаров 

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Александар Ицковски

 

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

 

 

недела

09:00 - 10:00

Илина Тодоровска

Дамјан Грамбозов

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

недела

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Дејан Матиќ   

Анастасија Стојановска Владимир Стојановски

недела

13:00 - 14:00

Дејан Трајков

Баже Змијаров    

Ристо Дојчинов

Владимир Дојчинов  

недела

14:00 - 15:00

Дамјан Стефанов

Ристе Стефанов

Дарко Димитровски

Александар Ицковски  

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео