Листа за бесплатно користење на тениските терени за 28 и 29 ноември, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

  Дарко Лазов

Мане Пиперевски    

Владо Делевски

Марија Јаневска  

сабота

09:00 - 10:00

Дарко Димитровски

Игор Соколовски

Дејан Трајков

Баже Змијаров

сабота

12:00 - 13:00

Татјана Муцунски

Звонко Муцунски 

Марко Димитровски

Јован Трајков

сабота

13:00 - 14:00

Марија Еленова

Мери Еленова

Наташа Лазаровска

Јовица Митковски  

сабота

14:00 - 15:00

Јована Димова

Ивана Миновска

Златко Митрески

Филип Митрески

сабота

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

недела

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

 

недела

09:00 - 10:00

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

 

недела

12:00 - 13:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски 

Александра Мирческа

Јане Мирчески  

недела

13:00 - 14:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Дарко Лазов

Мане Пиперевски    

недела

14:00 - 15:00

  Дејан Трајков

Баже Змијаров

Дарко Димитровски

Игор Соколовски

недела

16:00 - 17:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов  

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Актуелно

img
img img

Видео