Листа за бесплатно користење на тениските терени за 21 и 22 ноември, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

Владо Делевски

Марија Јаневска  

сабота

09:00 - 10:00

 Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

Дејан Трајков

Баже Змијаров

сабота

12:00 - 13:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Златко Митрески

Кирил Митрески

сабота

13:00 - 14:00

Марија Еленова

Ивана Миновска

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

сабота

14:00 - 15:00

Емилијан Новев

Влатко Нацевски

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски  

сабота

16:00 - 17:00

 Филип Ангелески

Лидија Костадиноски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

  Сашко Алексовски

Драгана Алексовска

недела

09:00 - 10:00

Силвана Ристовска

Билјана Котевска

Марија Еленова

Ивана Миновска    

недела

12:00 - 13:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски 

Татјана Муцунски

Звонко Муцунски 

недела

13:00 - 14:00

Дарко Лазов

Мане Пиперевски    

Лина Николовска

Никола Николовски

недела

14:00 - 15:00

Александра Мирческа

Јане Мирчески

Дарко Димитровски

Игор Соколовски

недела

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Љупчо Зафировски

Бранислав Ников

Актуелно

img
img img

Видео