Листа за бесплатно користење на тениските терени за 14 и 15 ноември, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Дарко Лазов

Мане Пиперевски  

сабота

09:00 - 10:00

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

Сашко Алексовски

Валерија Алексовска

сабота

12:00 - 13:00

Татјана Муцунски

Звонко Муцунски

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски  

сабота

13:00 - 14:00

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

Лина Николовска

Никола Николовски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков   

Миа Љушевска

Тамара Блажевска

сабота

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Дане Крстевски

Виктор Крстевски

недела

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Дарко Лазов

Мане Пиперевски   

недела

09:00 - 10:00

   Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

    Татјана Муцунски

Звонко Муцунски  

недела

12:00 - 13:00

Горан Наумовски

Игор Стојановски

Сашко Алексовски

Валерија Алексовска

недела

13:00 - 14:00

Лина Николовска

Никола Николовски

Александра Мирческа

Јане Мирчески

недела

14:00 - 15:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов   

недела

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски 

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Актуелно

img
img img

Видео