Листа за бесплатно користење на тениските терени за 7 и 8 ноември, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

сабота

09:00 - 10:00

Тигран Кандикјан

Христијан Јосифовски

Тихомир Келемен

Леон Келемен  

сабота

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Мане Пиперевски  

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски  

сабота

13:00 - 14:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Татјана Муцунски

Звонко Муцунски

сабота

14:00 - 15:00

Лина Николовска

Никола Николовски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов     

сабота

16:00 - 17:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков   

Емилијан Новев

Влатко Нацевски

недела

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Дарко Димитровски

Дејан Трајков   

недела

09:00 - 10:00

  Миа Љушевска

Оливер Љушевски

   Марјан Келемен

Луна Келемен  

недела

12:00 - 13:00

Филип Ангелески

Лидија Костадиноска

Горан Наумовски

Игор Стојановски  

недела

13:00 - 14:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Александра Мирческа

Јане Мирчески

недела

14:00 - 15:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Љупчо Зафировски

Бранислав Ников

недела

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски   

Лина Николовска

Никола Николовски  

Актуелно

img
img img

Видео