Листа за бесплатно користење на тениските терени за 31 октомври и 1 ноември, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Дејан Матиќ

Бранко Радојчиќ

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Петрески

Христијан Петрески

Емилијан Новев

Влатко Нацевски

сабота

12:00 - 13:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Дарко Лазов

Мане Пиперевски  

сабота

13:00 - 14:00

Стефан Влеков

Јосиф Велков

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

сабота

14:00 - 15:00

Тихомир Келемен

Леон Келемен

Дарко Димитровски

Дејан Трајков 

сабота

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

 

недела

08:00 - 09:00

Љупчо Зафировски

Илија Остојчиќ

Дарко Лазов

Мане Пиперевски  

недела

09:00 - 10:00

  Дејан Бујисиќ

 

  Владо Делевски

Марија Јаневска

недела

12:00 - 13:00

Горан Наумовски

Игор Стојановски

Ана Ивановска

Даница Бошкова

недела

13:00 - 14:00

Дејан Матиќ

Ники Саридис

Александра Мирческа

Јане Мирчески

недела

14:00 - 15:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов    

Марјан Келемен

Леон Келемен

недела

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

Актуелно

img
img img

Видео