Листа за бесплатно користење на тениските терени за 17 и 18 октомври, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Борче Наунов

Александар Делевски

сабота

09:00 - 10:00

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

Емилијан Новев

Влатко Нацевски

сабота

12:00 - 13:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Дарко Лазов

Мане Пиперевски  

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Петрески

Христијан Петрески 

Илија Вангеловски

Стефаниа Богдановска

сабота

14:00 - 15:00

Тихомир Келемен

Леон Келемен

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов   

сабота

16:00 - 17:00

Елена Деспотоска

Бојан Деспотоски

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Томе Рисафов

Гоце Јоноски

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

недела

09:00 - 10:00

Љупчо Зафировски

Илија Остојчиќ

  Владо Делевски

Марија Јаневска

недела

12:00 - 13:00

Дарко Лазов

Мане Пиперевски  

Владимир Стојановски

Лука Стојановски

недела

13:00 - 14:00

 

Александра Мирческа

Јане Мирчески

недела

14:00 - 15:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов   

Дарко Димитровски

Дејан Трајков  

недела

16:00 - 17:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски  

Горан Наумовски

Игор Стојановски  

Актуелно

img
img img

Видео