Листа за бесплатно користење на тениските терени за 10 и 11 октомври, 2020

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Емилијан Новев

Влатко Нацевски

сабота

09:00 - 10:00

Валерија Алексовска

Драгана Алексовска

Владимир Петрески

Христијан Петрески  

сабота

12:00 - 13:00

Виктор Јакимовски

Томи Јакимовски

Дарко Лазов

Мане Пиперевски  

сабота

13:00 - 14:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

сабота

14:00 - 15:00

Тихомир Келемен

Леон Келемен

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов   

сабота

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Љупчо Зафировски

Илија Остојчиќ

Валерија Алексовска

Драгана Алексовска  

недела

09:00 - 10:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

недела

12:00 - 13:00

Марјан Келемен

Луна Келемен

Дарко Лазов

Мане Пиперевски  

недела

13:00 - 14:00

Игор Соколовски

Баже Змијаров

Александра Мирческа

Јане Мирчески

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

недела

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Тони Димитриевски

Роберт Димитриевски

Актуелно

img
img img

Видео