Во вторник истекува рокот за парична помош за првачиња

 

Заклучно со 15 септември (вторник) завршува рокот за поднесување барања за еднократна парична помош за првачиња што ја доделува Општина Аеродром.

Паричната помош е во висина од 3.500 денари, за што Општината издвои 2 750 000 денари.

Образецот за барањето за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2020/2021 година на подрачјето на Општина Аеродром може да се подигне во Општината или да се симне од општинската интернет страница (www.aerodrom.gov.mk) во менито за формулари или директно на линкот: http://aerodrom.gov.mk/dokumenti/formulari.

Во прилог на барањето е потребно да се достават на увид следниве документи, во оригинал, а не копија:

- Потврда за запишан ученик во прво одделение во учебната 2020/2021 година заверена од основно училиште од територијата на Општина Аеродром;

- Оригинал извод од матичната книга на родените (за првачето) на увид;

- Важечка лична карта од еден родител/старател, за идентификација од која се видни податоците за живеалиштето во Општина Аеродром на увид;

- Tрансакциска сметка од примателот на паричната помош (на еден од родителите/старателите) на увид.

Барањата можат да се поднесат заклучно до 15 септември 2020 година во Општина Аеродром секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот во канцеларија број 19.

 

11.9.2020

Општина Аеродром


 

 

Актуелно

img
img img

Видео