Листа за бесплатно користење на тениските терени за 5 и 6 септември, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владимир Петрески

Христијан Петрески

Владо Делевски

Марија Јаневска

сабота

09:00 - 10:00

Славе Еленовски

Влатко Милчевски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов  

сабота

12:00 - 13:00

Љупчо Зафировски

Емилијано Новески

Борче Наунов

Александар Делевски  

сабота

13:00 - 14:00

Лина Николовска

Никола Николовски

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Владимир Стојановски

Лука Стојановски

сабота

16:00 - 17:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Анастасија Стојановска

Зорица Стојановска

недела

08:00 - 09:00

Влатко Нацевски

Илија Остојчиќ

Борче Наунов

Александар Делевски  

недела

09:00 - 10:00

Дејан Блажески

Горан Гермовски

Марко Наумовски

Маја Наумовска

недела

12:00 - 13:00

  Лина Николовска

Никола Николовски

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

недела

13:00 - 14:00

  Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Валерија Алексовска

Сашко Алексовски

недела

16:00 - 17:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Владо Делевски

Марија Јаневска

Актуелно

img
img img

Видео