Листа за бесплатно користење на тениските терени за 29 и 30 август, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Томи Јакимовски

Виктор Јакимовски

сабота

09:00 - 10:00

Сташа Петровиќ

Александар Петровиќ

Бојан Деспотовски

Елена Деспотовска

сабота

12:00 - 13:00

Сара Синадиновска

Кире Синадиновски

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски  

сабота

13:00 - 14:00

Игор Георгиевски
Марко Георгиевски

Милена Чолаковиќ

Стефан Чолаковиќ

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Никола Чолакович

Марко Чолаковиќ

сабота

16:00 - 17:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

 

недела

08:00 - 09:00

Драган Миленковиќ

Владица Миленковиќ

 

Наде Костовиќ

Марко Божиноски

недела

09:00 - 10:00

Александар Лакоски

Елена Лакоска  

Сергеј Петровиќ

Иван Димитровски

недела

12:00 - 13:00

Томи Јакимовски

Виктор Јакимовски

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Тихомир Келемен

Леон Келемен

недела

16:00 - 17:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

 

Актуелно

img
img img

Видео