Листа за бесплатно користење на тениските терени за 22 и 23 август, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Драган Миленковиќ

Владица Миленковиќ

Александар Лакоски

Елена Лакоска

сабота

09:00 - 10:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Наде Костовиќ

Лиле Павлевска

сабота

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Борче Наунов

Александар Делевски  

сабота

13:00 - 14:00

 

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

недела

08:00 - 09:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

09:00 - 10:00

Петар Смилески

Бојан Смилески

Борче Наунов

Александар Делевски  

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

 

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

недела

16:00 - 17:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

 

Актуелно

img
img img

Видео