Листа за бесплатно користење на тениските терени за 15 и 16 август, 2020

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Сара Синадиновска

Кире Синадиновски

Владо Делевски

Марија Јаневска

сабота

09:00 - 10:00

Петар Смилески

Бојан Деспотовски

Христијан Јосифовски

Тигран Кандикјан  

сабота

12:00 - 13:00

Силвана Ристовска

Билјана Котевска

Владимир Петрески

Христијан Петрески

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

Ристе Стефанов

Дамјан Стефанов

 

недела

08:00 - 09:00

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

Александра Симева

Вангел Симев

недела

09:00 - 10:00

Иван Несторовски

Сара Величковска  

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов  

недела

12:00 - 13:00

 

 

недела

13:00 - 14:00

 

 

недела

14:00 - 15:00

Тихомир Келемен

Леон Келемен

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

недела

16:00 - 17:00

Анета Стефанова

Дамјан Стефанов

Владо Делевски

Марија Јаневска

Актуелно

img
img img

Видео