В среда 42. седница на Советот на Општина Аеродром

 В среда, 29.7.2020 година, со почеток во 12:00 часот, онлајн ќе се одржи 42. седница на Советот на Општината.

На дневен ред на седницата се следниве точки:            

 

  1. Предлог-одлука за доделување еднократна парична награда на најдобар ученик на генерацијата од секое основно училиште од Општина Аеродром за учебната 2019/2020 година.
  2. Предлог-одлука за исплата на парична помош врз основа на пристигнати барања за отпремнина за пензионирање на вработени лица во ОА/општински буџетски корисник, за смрт на член на потесно семејство и за боледување подолго од шест месеци.
  3. Предлог-одлука за исплата на парични средства на вработените во општинската администрација на Општина Аеродром врз основа на надоместок за годишен одмор.
  4. Предлог-одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ООУ „Лазо Ангеловски“  за 2021 година.
  5. Предлог-одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ООУ „Димитар Македонски“ за 2021 година.
  6. Предлог-одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ООУ „Гоце Делчев“  за 2021 година.
  7. Предлог-одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ООУ „Љубен Лапе“  за 2021 година.
  8. Предлог-одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ООУ „Александар Македонски“ за 2021 година.
  9. Предлог-одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ООУ „Блаже Конески“ за 2021 година.

Актуелно

img
img img

Видео