Продолжуваме да вложуваме во училишните објекти во Аеродром.

 Ги заменивме прозорците и влезната врата во училиштето „Ѓоргија Пулевски“, со што ја зголемуваме енергетска ефикасност во училниците и кабинетите.

Минатата година во ова училиште со помош на Американската амбасада изградивме лифт за лица со физичка попреченост, а проектиравме лифтови за уште две училишта. 

Инвестираме за подобри услови за учениците и обезбедуваме здрава средина за нормално функционирање на наставата.

23.7.2020

Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео