Листа за бесплатно користење на тениските терени за 18 и 19 јули, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Христијан Димитровски

Игор Соколовски

Влатко Нацевски

Емилијан Новев

сабота

09:00 - 10:00

Тане Димовски

Даниела Димовска

Кети Младенова

Ана Петровска

сабота

12:00 - 13:00

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

 

сабота

13:00 - 14:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

 

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

 

сабота

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Владо Делевски

Марија Јаневска

недела

08:00 - 09:00

Марко Наумовски

Александар Павловски

Александар Делевски

Никола Галевски

недела

09:00 - 10:00

Дарко Петровски

Кети Младенова

Горан Наумовски

Игор Стојановски

недела

12:00 - 13:00

Вангел Барџовски

Бисера Стојановска

Тихомир Келемен

Леон Келемен

недела

13:00 - 14:00

Христијан Димитровски

Игор Соколовски

Влатко Нацевски

Емилијан Новев  

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

недела

16:00 - 17:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

 

Актуелно

img
img img

Видео