Листа за бесплатно користење на тениските терени за 11 и 12 јули, 2020

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Ана Петровска

Сара Синадиновска

Влатко Нацевски

Емилијан Новев

сабота

09:00 - 10:00

Тане Димовски

Даниела Димовска

Христијан Јосифовски

Тигран Кандикјан

сабота

12:00 - 13:00

Христијан Димитровски

Игор Соколовски

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски   

сабота

13:00 - 14:00

Кети Младенова

Ана Петровска

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов  

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Лазов

Билјана Лазова

Александар Делевски

Никола Галевски

сабота

16:00 - 17:00

Борче Наунов

Александар Делевски

Мартин Лазов

Дарко Лазов

недела

08:00 - 09:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов  

Мирјана Миленковска

Ненад Миленковски

недела

09:00 - 10:00

Иван Несторовски

Сара Величковска

Марко Наумовски

Александар Павловски

недела

12:00 - 13:00

Петар Ренџов

Баже Змијаров

Тихомир Келемен

Леон Келемен

недела

13:00 - 14:00

Горан Наумовски

Игор Стојановски

Михаил Продановски

Марио Стојановски

недела

14:00 - 15:00

Влатко Нацевски

Емилијан Новев

Дарко Петровски

Кети Младенова

недела

16:00 - 17:00

Владо Делевски

Марија Јаневска

Никола Галевски

Александар Делевски

Актуелно

img
img img

Видео