Листа за бесплатно користење на тениските терени за 4 и 5 јули, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Кети Младенова

Ана Петровска

Марко Алексовски

Сашко Алексовски

сабота

09:00 - 10:00

Тане Димовски

Даниела Димовска

Христијан Јосифовски

Тигран Кандикјан

сабота

12:00 - 13:00

Иван Несторовски

Сара Величковска

  Христијан Димитровски

Игор Соколовски

сабота

13:00 - 14:00

Никола Јанкуловски

Маркијан Јанкуловски

Тихомир Келемен

Леон Келемен

сабота

14:00 - 15:00

Вангел Барџовски

Бисера Стојановска

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

сабота

16:00 - 17:00

Зоран Ристески

Марко Алексовски

Сашко Алексовски

недела

08:00 - 09:00

Тоше Стевковски

Алмир Демири

Петар Зојчевски

Влатко Нацевски

недела

09:00 - 10:00

Марко Наумовски

Александар Павловски

Јасмина Николовска

Никола Николовски

недела

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов   

Горан Наумовски

Игор Стојановски

недела

13:00 - 14:00

Борче Наунов

Владо Делевски

Марко Алексовски

Сашко Алексовски

недела

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Љупчо Зафировски

Емилијан Новески

недела

16:00 - 17:00

Рената Станојловиќ

Никола Ј.

Ана Петровска

Сара Синадиновска

Актуелно

img
img img

Видео