Листа за бесплатно користење на тениските терени за 20 и 21 јуни, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Валерија Алексовска

Марко Алексовски

Ѓорѓи Шекеров

Владимир Начев

сабота

09:00 - 10:00

Тане Димовски

Даниела Димовска

Јасмина Николовска

Никола Николовски

сабота

12:00 - 13:00

Петар Смилески
Бојан Деспотоски

  Елил Новески

Љупчо Зафировски

сабота

13:00 - 14:00

Александар Станковски

Маја Станковска

Вангел Барџовски

Бисера Стојановска

сабота

14:00 - 15:00

Андреа Илиевска

Ненад Илиевски

Кристина Илиевска

Дарко Чепиќ

сабота

16:00 - 17:00

Матеј Базеркоски

Сташа Петровиќ

Александра Симева

Вангел Симев

недела

08:00 - 09:00

Сергеј Петровиќ

Алексанадр Петровиќ

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов 

недела

09:00 - 10:00

Горан Наумовски

Игор Стојановски

Јасмина Николовска

Никола Николовски

недела

12:00 - 13:00

Ѓорѓи Шекеров

Владимир Начев  

Тихомир Келемен

Леон Келемен

недела

13:00 - 14:00

Елил Новески

Љупчо Зафировски

Борче Наунов

Владо Делевски

недела

14:00 - 15:00

Андреа Илиевска

Ненад Илиевски

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

недела

16:00 - 17:00

Ана Петровска

Кети Младенова

Роберт Димитриевски

Тони  Димитриевски

Актуелно

img
img img

Видео