Листа за бесплатно користење на тениските терени за 13 и 14 јуни, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Сташа Патровиќ

Валентина Петровиќ

Тихомир Келемен

Леон Келемен

сабота

09:00 - 10:00

Тане Димовски

Даниела Димовска

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

сабота

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

  Дарко Димитровски

Дејан Трајков

сабота

13:00 - 14:00

Марко Алексовски

Сашко Алексовски

Христијан Димитровски

Игор Соколовски

сабота

14:00 - 15:00

Сара Синадиновска

Ана Петровска

Роберт Димитриевски

Тони Димитриевски

сабота

16:00 - 17:00

Ана Петровска

Кети Младенова

Зорица Стојановска

Анастасија Стојановска

недела

08:00 - 09:00

Лина Николовска

Никола Николовски

 

недела

09:00 - 10:00

Горан Наумовски

Игор Стојановски

Кристијан Манчовски

Владимир Ивановски

недела

12:00 - 13:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов  

Вангел Барџовски

Бисера Стојановска

недела

13:00 - 14:00

Драгана Петровиќ

Тина Петровиќ

Борче Наунов

Владо Делевски

недела

14:00 - 15:00

Роберт Димитриевски

Тони  Димитриевски

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

недела

16:00 - 17:00

Марко Алексовски

Сашко Алексовски

 

Актуелно

img
img img

Видео