Листа за бесплатно користење на тениските терени за 30 мај, 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

09:00 - 10:00

Тане Димовски

Даниела Димовска

Сара Синадиновска

Ана Петровска

сабота

12:00 - 13:00

Сефан Чапароски

Драган Тошески

Марко Алексовски

Сашко Алексовски

сабота

13:00 - 14:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Тихомир Келемен

Леон  Келемен

сабота

14:00 - 15:00

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

Горан Наумовски

Игор Стојановски

сабота

16:00 - 17:00

Валерија Алексовска

Марко Алексовски

Ана Петровска

Кети Младенова

Актуелно

img
img img

Видео