Компјутери за учениците од ранливите категории

 Училиштата во Општина Аеродром обезбедија компјутери за учениците од социјално ранливите категории, со цел непречено одвивање на онлајн-наставата. На овој начин, сите ученици ќе имаат можност да се вклучат во алтернативниот вид настава преку платформата „Гугл класрум“.

Според Министерството за образование и наука, онлајн-наставата стана задолжителна, а преку е-платформата се овозможува двонасочна комуникација меѓу наставникот и ученикот, како и непречена размена на податоци.

Во Општина Аеродром успешно се одвива овој вид настава во сите училишта и детски градинки, а се спроведе како резултат на затворањето на училиштата и мерките на Владата за спречување на ширењето на КОВИД-19.

1.4.2020

Општина Аеродром

Актуелно

img
img img

Видео