Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 8 и 9 февруари 2020

 

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

 

 

сабота

09:00 - 10:00

Борче Наунов

Никола Галевски

Владо Делевски

 

сабота

12:00 - 13:00

Стефан Тодоров

Златко Тодоров

Ристо Дојчинов

Владимир Дојчинов

сабота

13:00 - 14:00

Томислав Атанасовски

Марија Атанасовска

Ѓорѓи Шекеров

Владимир Начев

Емил Новески

Љупчо Зафировски

сабота

14:00 - 15:00

Александра Симева

Вангел Симев

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

сабота

16:00 - 17:00

 

 

недела

08:00 - 09:00

Сара Синадиновска

Ана Патровска

 

недела

09:00 - 10:00

Борче Наунов

Никола Галевски

Владо Делевски

Ристо Дојчинов

Владимир Дојчинов

недела

12:00 - 13:00

Мери Цакиќ

Александра Цакиќ

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

недела

13:00 - 14:00

Ѓорѓи Шекеров

Владимир Начев

Емил Новески

Љупчо Зафировски

Веле Гавроски

Вања Крстевски

недела

14:00 - 15:00

Александра Симева

Вангел Симев

Дарко Димитровски

Дејан Трајков

недела

16:00 - 17:00

 

 

Актуелно

img
img img

Видео