Неделна листа за бесплатно користење на тениските терени за 9 и 10 ноември 2019

Термин

Игралиште број 1

Игралиште број 2

сабота

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Владо Делевски

 

сабота

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

 

Ристо Дојчинов

Кристијан Манчовски

 

Емилија Манчовска

сабота

12:00 - 13:00

Дени Стојменов

 

Марија Стојкова

Владимкир Начев

Емилијано Новевски

сабота

13:00 - 14:00

Александра Симева

Вангел Симев

 

Владимир Стојановски

Анастасија Стојановска

сабота

14:00 - 15:00

Христијан Димитровски

 

Влатко Нацевски

Гоце Сотироски

Анета Десковска Сотироска

сабота

16:00 - 17:00

Илија Вангеловски

Александар Веноски

Димитриевски Роберт

Димитириевски Тони

недела

08:00 - 09:00

Борче Наунов

Владо Делевски 

Кристијан Манчовски

 

Емилија Манчовска 

недела

09:00 - 10:00

Владимир Дојчинов

Ристо Дојчинов

Дејан Блажески

 

Горан Гермовски

недела

12:00 - 13:00

Петар Смилески

 

Никола Јовановска

Горан Наумовски

Горјана Наумовска

недела

13:00 - 14:00

Анастасија Стојановска

Зорица Стојановска

Гоце Сотироски

Анета Десковска Сотироска

недела

14:00 - 15:00

Христијан Димитровски

Влатко Нацевски

Димитровски Дарко

Дејан Трајков

недела

16:00 - 17:00

Димитриевски Роберт

Димитириевски Тони

 

 

Актуелно

img
img img

Видео